Angrerett

Angrerett innebærer at du som forbruker kan angre kjøpet i henhold til Angrerettloven, så lenge produktet er omfattet av angreretten. For å kunne benytte deg av angreretten etter Angrerettloven må du varsle om at du ønsker å benytte deg av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Siden Merch Mate AS (“Merch Mate”) har 30 dager åpent kjøp har du 30 dagers frist til å varsle oss om at du vil benytte deg angreretten. Fristen begynner normalt å løpe når du har mottatt varen. Mer informasjon om dette finner du nedenfor.

Fristen inkluderer alle kalenderdager, men dersom den ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges den til nærmeste virkedag.

For å overholde angrefristen må du sende Merch Mate melding før fristen utløper. Det er du som har bevisbyrden for at angreretten er gjort gjeldende innen fristens utløp, derfor anbefaler vi at du gir skriftlig beskjed og via angrerettskjema, e-post eller brev.

Når angrefristen begynner å løpe

Avhengig av hva slags produkt du kjøper og hvordan det skal leveres kan det være litt ulikt når angrefristen begynner å løpe.

  • Når du kjøper enkeltstående produkt(er) løper angrefristen fra dagen etter produktet(ene) er mottatt.
  • Dersom du kjøper et produkt som kommer i flere leveranser løper angrefristen fra dagen etter at den siste leveransen er mottatt.
  • Kjøper du et abonnement eller inngår en avtale om regelmessig levering av identiske varer løper angrefristen fra dagen etter at den første forsendelsen er mottatt.

Utvidet angrerett

Dersom Merch Mate ikke opplyser om angreretten og standard angrerettskjema før du inngår avtale om kjøp (legger bestilling i vår nettbutikk), utvides angrefristen til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen. Det samme gjelder hvis Merch Mates informasjon om angreretten mangler opplysninger om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Dersom Merch Mate gir denne informasjonen i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok opplysningene.

Retur av varer ved angrerett

Når du benytter deg av angreretten må du returnere produktet til Merch Mate uten unødig opphold og senest 14 dager etter at du har gitt Merch Mate beskjed om at du vil benytte deg av angreretten. Du må selv dekke kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller Merch Mate ikke har opplyst om at du selv må dekke returkostnadene. Du kan kjøpe retursending med sporing ved å klikke på lenken nedenfor. Merch Mate kan ikke ta gebyrer for at du benytter deg av angreretten.

Fyll ut angrerettskjemaet og legg med opplysninger om hvilke(n) vare(r) du ønsker å bytte til, eller om du ønsker refusjon. Kjøpesummen blir refundert til kortet du handlet med i nettbutikken. Merch Mate overfører pengene så snart som mulig etter at vi har mottatt pakken fra deg. Pengene vil være på din konto innen 10 dager etter at Merch Mate har gjennomført refusjon.

Last ned angrerett- og returskjema i Word eller PDF

Hensikten med angreretten

Angreretten er til for at du skal kunne prøve eller teste produktet på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller testing av produktet går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Refusjon

Når du varsler og returnerer produkter under angreretten inne oppgitte frister er Merch Mate forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til deg uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Merch Mate mottok melding om din beslutning om å benytte angreretten. Merch Mate holder tilbake betalingen til Merch Mate har fått produktene i retur fra deg eller du har sendt Merch Mate dokumentasjon på at produktene er returnert.

Returseddel

Returner produkter med vår returseddel, det er både enkelt og rimelig.

Returseddelen koster kr 99,- og ved kjøp av denne kan du sende dine varer i retur til Merch Mate med sporet sendig til en lavere pris enn du får hos Posten.

Kjøp returseddel her: