Reklamasjon

Du kan reklamere på produkter med feil eller mangler.

Merch Mate AS (“Merch Mate”) garanterer at varene du har bestilt er feilfrie ved levering. Skulle du likevel motta feil eller ødelagt produkt kan du reklamere. Det gjelder også hvis produktet blir ødelagt ved normal bruk, og som ikke kan skyldes normal slitasje. Ta kontakt med Merch Mate sin kundeservice.

Ved reklamasjoner på feil, skader eller mangler ved produktet undersøker Merch Mate produktet og vurderer om det er grunnlag for reklamasjon eller ikke. Noen ganger krever dette at vi sender produktet til produsenten eller leverandøren for nærmere vurdering av reklamasjonen og produktet.

Ved reklamasjoner på feilleverte og/eller defekte varer dekker Merch Mate returporto. Merch Mate dekker bare fraktkostnader ved godkjent reklamasjon, du må selv dekke disse hvis reklamasjonen ikke godkjennes.

Hvis du er usikker på om skaden faller inn under reklamasjonsretten kan du sende Merch Mate bilder av skaden per e-post.

Merch Mate gjør da en rask vurdering av om skaden ligner en reklamasjonssak slik at du kan unngå unødvendige fraktkostnader. Noen ganger kan Merch Mate gjøre vurderingen utelukkende basert på bildet du sender, men Merch Mate forbeholder seg alltid retten til å kreve at produktet returneres for endelig vurdering.

Reklamasjonsretten gjelder ikke ved normal slitasje eller ved feil bruk.